KRMNÝ HMYZ

Nabídka je na dotázání.

Cena je dle velikosti a množství.

K manipulaci s krmným hmyzem menších velikostí včetně octomilek a much doporučuji krmnou sadu, kterou najdete v sekci pomůcky k chovu. A k přenášení většího hmyzu

doporušuji pořídit pinzetu (najdete v sekci pomůcky k chovu)

a prázdný kelímek 500 ml (najdete v sekci ubikace).

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

CVRČEK DOMÁCÍ (Acheta domesticus) obvyklá cena:  35 - 50 Kč/krabička

ŠVÁB ČOKO (Shelfordella tartara) obvyklá cena:  35 - 50 Kč/krabička

ŠVÁB ARGENTINSKÝ (Blaptica dubia) obvyklá cena:  50 Kč/krabička

Cvrčky a šváby doporučuji krmit:

Nutná živočišná složka např.  zvířecí granule nebo sušené mléko. Dále šrot nebo ovesné či jiné vločky, možno i piškot .

K pití kousek jablka, pomeranče, mrkeve či okurky.

OCTOMILKY:

MALÉ  OCTOMILKY (Drosophila melanogaster) cena:  50 Kč/kelímek

VELKÉ  OCTOMILKY (Drosophila hydei/funebris) cena:  50 Kč/kelímek

Octomilky odchovávám v krmné směsi s přídavkem NECTON DROSOPHILA (nealergenní), tudíž není třeba dokrmovat.

MOUCHY:

MALÉ  NELÉTAVÉ  MOUCHY DOMÁCÍ  ,,curly wing´´ (Musca domestica) larvy/kukly - cena:  50 Kč/kelímek

s krmnou směsí, dřevitou vlnou a překrytý netkanou textilií

STŘEDNÍ  MOUCHY  BZUČIVKA ZELENÁ (Lucilia sericata) larvy/kukly - cena:  30 Kč/krabička

nebo 50 Kč/kelímek s krmnou směsí, dřevitou vlnou a překrytý netkanou textilií

VELKÉ  MOUCHY nebo MASAŘKY (Musca domestica nebo Sarcophaga carnaria) larvy/kukly - cena:  30Kč/krabička

nebo 50 Kč/kelímek s krmnou směsí, dřevitou vlnou a překrytý netkanou textilií

Mouchy a larvy, které nejsou v kelímku s krmnou směsí doporučuji krmit:

Mouchy namočeným ubrouskem v roztoku medu s vodou nebo  lehce naředěným ovocným sirupem

či namočeným ubrouskem v mléce.

Larvy živočišnou složkou (sušené mléko, živočišné krmení pro rybičky).

Je potřeba uchovávat v chladničce a vyndat jen potřebné množství larev,

které se vám v teple brzy zakuklí a z kukel se vyklubou mouchy. Zbylé mouchy uchováváme nadále v chladničce a zhruba každý druhý den je vyndáme asi na 20-30 min. do pokojové teploty a necháme nakrmit, potom uložíme zpět.

Larvy průběžně kontrolujeme, aby se u nich netvořila plíseň a měly dostatek krmení.

Zaobírám se chovem a následným prodejem kudlanek z vlastního chovu,
krmným hmyzem a výrobou kudlančích ubikací.
V podstatě všechno možné kolem kudlanek...
I breed and sell praying mantises, live feeder insects, I manufacture
terrariums for mantises... It's all about the mantis!

Kontakty:

  • tel
  • mail
+420 778 419 992
cutemantids

Adresa:

Miloš Janeček

Čacké 1276

Pardubice 5

530 02

IČ:

60901471

Veškerý obsah těchto stránek, včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků a fotografií (pokud to není výslovně uvedeno), je majetkem Miloše Janečka a je chráněn českými právními předpisy o ochraně autorských práv. Ke kompilaci (tedy výběru uspořádaní a seskupení) veškerého obsahu těchto stránek má výhradní právo Miloš Janeček
a tato kompilace podléhá ochraně podle českých předpisů o autorských právech. 

Jakékoli použití obsahu těchto stránek, včetně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, prodeje, vystavování či provozování,
je přísně zakázáno bez svolení autora, kterým je Miloš Janeček

Autor respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že došlo k reprodukci Vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva,
kontaktujte jej laskavě na adrese cutemantids@gmail.com.

Autor poskytuje tyto stránky "tak jak jsou" a nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku užívání těchto stránek,
ať už jde o náhradu škody přímou, nepřímou, náhodnou či následnou.

Autor si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now